Pro-Cryl Universal Primer

farby przemysłowe
pro2

Pro Industrial Pro-Cryl Univeral Primer to jednoskładnikowy, zaawansowany technologicznie, szybkoschnący, pigmentowany antykorozyjnie podkład akrylowy zawierajacy inhibitor korozji. Może być przemalowywany farbami wodnymi i rozcieńczalnikowymi. Zalecany do zabezpieczenia antykorozyjnego różnego rodzaju maszyn, urządzeń, powierzchni blach elewacyjnych, dachowych, konstrukcji stalowych eksploatowanych w warunkach wewnętrznych i zewnętrznych.

915,00 zł
Dostępność
Dużo na magazynie
Wysyłka
72h

Dane techniczne:

Stopień połysku:             mat
Zawartość ciał stałych:   49±2 % wagowo
Zawartość ciał stałych:   36±2 % objętościowo
Zawartość VOC:             96 g/l
Gęstość względna:         1,21 g/cm³
Temperatura wrzenia:     100 °C
Wrażliwość na zamarzanie: wrażliwy
Magazynowanie: 36 miesięcy W temperaturze 5-35°C Wyższa i niższa temperatura obniża trwałość produktu.

Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

 

Aplikacja:

Metoda nanoszenia                      Rozcieńczalnik                  Cisnienie na dyszy             Rekomendowana grubość DFT

Natrysk hydrodynamiczny           Woda/nie zalecane                    ok. 140-160bar                                    40-90
Natrysk pneumatyczny             Woda/max. do 5% obj.                   ok. 1,5-2,0bar                                     40-90
Pedzel*                                            Woda/nie zalecane                                                                                    40-90
Wałek*                                           Woda/max. do 5%obj                                                                                 40-90


Mycie: Wodą dejonizowaną bezpośrednio po zakończeniu pracy. Aby zapobiec korozji sprzęt przepłukać rozcieńczalnikiem.


Warunki aplikacji: temperatura otoczenia, farby, powierzchni: min. 5°C – max. 45°C, wilgotność względna: max 85%, temperatura
powierzchni powinna być wyższa o min. 5°C od punktu rosy.


Wymieszać dokładnie przed użyciem!
*Aplikacja może wymagać wielokrotnego nakładania w celu osiągniecia maksymalnej grubości warstwy i jednolitego wyglądu.

 

Czasy schnięcia dla DFT 50-60um, RH50%:


Temperatura:             5°C      25°C      50°C
Na dotyk:                     2h      40min     20min
Do manipulacji:            8h        2h           1h
Kolejne malowanie:    16h       4h            2h


Czasy schnięcia zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.

 

Przygotowanie podłoża:

Stal/żeliwo: Powierzchnie muszą być suche, czyste, odpylone, pozbawione zanieczyszczeń, oleju, tłuszczu itp. Zalecane jest czyszczenie ręczne do stopnia min. St2, strumieniowo-ścierne do stopnia czystości min. Sa 2 wg ISO 8501 lub metodami chemicznymi.


Aluminium/Stal ocynkowana: Usunięcie oleju, tłuszczu, produktów korozji. Powierzchnie odtłuścić, dla poprawienia przyczepności lekko omieść bezferrytowym ścierniwem lub przeszlifować papierem ściernym P240-P320 wg SSPC-SP1.


Powierzchnie uprzednio malowane: Gładkie, błyszczące, dobrze przyczepne powłoki umyć, odtłuścić i zmatowić np.: papierem P220-P360. Jeżeli adhezja jest słaba należy powierzchnie oczyścić ręcznie do stopnia min. PSt2 lub strumieniowo-ściernie do min. PSa2 wg ISO 8501. Dokładniejsze przygotowanie powierzchni pod malowanie może mieć wpływ na długość użytkowania systemu. Należy wykonać próbne malowanie celem sprawdzenia przyczepności.