SikaCor 6630 High Solid 30kig

SikaCor 6630 high-solid

farby przemysłowe

Uniwersalny materiał powłokowy o wysokiej zawartości części
stałych do zabezpieczeń przeciwkorozyjnych na stal, cynk,
metale kolorowe, tworzywa sztuczne i drewno.

 

1 596,91 zł
Dostępność
Dużo na magazynie
Wysyłka
72h

Opis produktu:

SikaCor® 6630 high-solid jest jednoskładnikowym materiałem powłokowym
na bazie specjalnie zmodyfikowanej mieszaniny sztucznych żywic: uretanowej,
akrylowej i alkidowej. Materiał charakteryzuje się małą zawartością
rozpuszczalników i wysoką zawartością części stałych. Zawiera aktywne pigmenty
antykorozyjne.

 

Zastosowanie:

Stalowe konstrukcje lub powierzchnie ocynkowane w środowisku wielkomiejskim,
przemysłowym i nadmorskim, np. hale, przewody rurowe, mosty, dachy, maszty
kratowe, słupy oświetleniowe, okładziny ścian, sufitów, zewnętrzna płaszcze
silosów i inne konstrukcje stalowe.
Bardzo dobrze nadaje się do renowacji starych powłok, uniwersalny
w zastosowaniu do stali nierdzewnych, miedzi, aluminium, twardego PCW
i drewna. Nie zaleca się stosowania do zabezpieczania okien i drzwi.

 

Właściwości:

 • Niska zawartość rozpuszczalników, szybkość i łatwość aplikacji
 • Doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne nawet w agresywnej chemicznie atmosferze
 • Przy zastosowaniu odpowiedniego materiału gruntującego istnieje możliwość pokrywania powierzchni oczyszczonych ręcznie
 • Dobra ochrona antykorozyjna nawet w przypadku powierzchni oczyszczanych ręcznie
 • Wysoka stabilność barwy i odporność na kredowanie
 • Nie łamliwy dzięki unikalnej kombinacji spoiwa

 

Dane produktu:

 

 • Szeroka gama odcieni RAL i DB.
 • W przypadku odcieni o intensywnej barwie może wystąpić zjawisko wycierania pigmentu z powierzchni. Dlatego też nie należy stosować ich na elementy konstrukcji, takich jak np. barierki, poręcze, balustrady.
 • Z uwagi na zastosowanie surowców naturalnych barwa poszczególnych szarż produkcyjnych może nieznacznie się różnić. W przypadku silnej ekspozycji na UV błyszczące odcienie mają tendencję do jaśnienia.

 

Opakowanie:

SikaCor® 6630 high solid (RAL) 30 i 15 kg

 

Dane techniczne:


Gęstość: 1,4 kg/dm3
Zawartość części stałych: 62% (objętościowo) / 77% (wagowo)

 

Warunki składowania /Czas przydatności do użycia:


Produkt przechowywany w fabrycznie zamkniętych, nienaruszonych pojemnikach, w suchych i chłodnych pomieszczeniach najlepiej użyć w ciągu 2 lat od daty produkcji.


Odporność:


Odporność chemiczna Materiał wykazuje dobrą odporność w środowisku miejskim, przemysłowym
i nadmorskim, a także na czasowe działanie soli.
Brak odporności na stałe oddziaływanie rozcieńczonych kwasów i zasad, tłuszczów, olejów, materiałów pędnych, olejów mineralnych itd. Chwilowy kontakt nie stanowi jednak zagrożenia.
Środek nie jest zalecany przy stałym oddziaływaniu wody.
Odporność termiczna Do +80°C

 

Informacje o systemie:

Stal:
2-3x SikaCor® 6630 high solid


W przypadku powierzchni oczyszczanych ręcznie:
1x SikaCor® 6630 Primer
2 x SikaCor® 6630 high solid


Powierzchnie ocynkowane, miedź, aluminium, twarde PCW lub drewno:
2x SikaCor® 6630 high solid

Stare powłoki:
Naprawa miejsc skorodowanych za pomocą SikaCor® 6630 Primer następnie:
1-2x SikaCor 6630 high solid

 


Teoretyczne zużycie / wydajność materiału:

dla osiągnięcia średniej grubości suchej / mokrej warstwy
                                    DFT [μm]      WFT [μm]      kg/m²      m²/kg
SikaCor® 6630 HS          80                130            0,180       5,55
 

 

Przygotowanie podłoża:

Stal:
W agresywnym środowisku przemysłowym lub przy silnie zanieczyszczonej powierzchni, np. przez chlorki, siarczany, azotany zalecane oczyszczanie strumieniowo-ścierne do stopnia Sa 2 ½ wg DIN EN ISO 12 944, część 4. Przy niewielkim stopniu narażenia, np. w środowisku wiejskim lub w pomieszczeniach zamkniętych wystarczające jest ręczne lub mechaniczne przygotowanie powierzchni w celu osiągnięcia stopnia czystości St 2 wg DIN EN ISO 12 944 - 4.


Powierzchnie ocynkowane, stal, miedź, aluminium, twarde PCW:
Usunięcie oleju, tłuszczu, produktów korozji. Umycie powierzchni czystą wodą lub wodą z małą ilością detergentu.


Stare powłoki:
Przy starych powłokach o dobrej przyczepności wystarczy staranne oczyszczenie (np. wodą pod wysokim ciśnieniem) Niezwiązane fragmenty należy usunąć, miejsca uszkodzone lub ogniska rdzy muszą być oczyszczone w stopniu PSa 2 ½, PMa lub PSt 2 , a następnie naprawione (wypełnione) za pomocą SikaCor® 6630 Primer. Wszystkie naprawiane lub malowane powierzchnie muszą być suche, czyste,
odpylone, pozbawione zanieczyszczeń, oleju, tłuszczu itp.

 


Warunki aplikacji:

 

 • Temperatura materiału: Minimum +5°C
 • Temperatura podłoża: Minimum +5°C
 • Temperatura podłoża i nieutwardzonej powłoki musi być zawsze o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy.

 

Instrukcja aplikacji:


Instrukcja mieszania Materiał dostarczony jest w postaci gotowej do stosowania, przed użyciem wymaga
tylko dokładnego wymieszania. 


Sposoby aplikacji:


Wybór metody nanoszenia warunkuje otrzymanie gładkiej powłoki o jednolitej grubości warstwy. Podane grubości suchej warstwy są uzyskiwane w czasie aplikacji natryskowej i ręcznej pędzlem. Dodatek rozcieńczalnika obniża stabilność i grubość suchej warstwy. W zależności
od kształtu i rodzaju zabezpieczanej konstrukcji oraz barwy użytego materiały, w czasie aplikacji wałkiem, lub pędzlem, mogą być konieczne dodatkowe czynności, aby uzyskać żądaną grubość suchej warstwy w jednym cyklu roboczym. Przed przystąpieniem do aplikacji wskazane jest wykonanie pola próbnego w warunkach budowy, w celu upewnienia się, że, nanoszenie materiału wybraną techniką zapewni oczekiwany efekt.


Malowanie pędzlem:
Prace malarskie nie wymagają dużego wysiłku, jeśli stosuje się płaski lub okrągły pędzel nakładając znaczne ilości materiału krótkimi pociągnięciami. Potem należy lekkimi pociągnięciami pędzla wyrównać i wygładzić powierzchnię.


Nanoszenie wałkiem:
SikaCor® 6630 high solid może być nanoszony wałkiem z krótkim włosiem.


Natrysk konwencjonalny:
Dysze 1,7 - 2,5 mm, ciśnienie 3 - 5 bar.


Natrysk hydrodynamiczny:
Ciśnienie w pistolecie minimum 180 bar,
Dysza 0,38 - 0,53 mm (0,015 - 0,021”),
Kąt natrysku 40°- 80°
Materiał można rozcieńczyć max 3% rozcieńczalnika B.


Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia należy od razu po użyciu umyć rozcieńczalnikiem B.

Utwardzony materiał można usunąć jedynie mechanicznie.


Czas pomiędzy ułożeniem kolejnych warstw:
Minimum 1 dzień.


Wiązanie materiału:


Wstępne wyschnięcie:

W normalnych warunkach po około 4 - 5 godz. powłoka nie klei się przy dotyku, przy większym nacisku ulega deformacji.

Po 8 ÷ 10 godzinach można operować pomalowanym elementem, ale powłoka jest wrażliwa na zarysowania.

Czas utwardzania:

Całkowite utwardzenie następuje zależnie od grubości warstwy i temperatury, po kilku dniach.
Pełne obciążenia chemiczne i mechaniczne możliwe jest dopiero po całkowitym utwardzeniu powłoki.


Uwaga!

Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych.
Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.