sikagard-715W

Sikagard®-715W

impregnat

Preparat do usuwania nalotów organicznych

Do całkowitego usuwania mchów, porostów, alg i innych organizmów z większości podłoży wewnątrz i na zewnątrz budynków, np.: markizy, pokrycia dachowe, rynny, tarasy, balkony, daszki, ściany, podłogi, stolarka drewniana i plastikowa, elementy z kamienia, nagrobki, dna statków i łodzi. 

43,95 zł
Dostępność
Dużo na magazynie
Wysyłka
72h

Zastosowanie: Do całkowitego usuwania mchów, porostów, alg i innych organizmów z większości podłoży wewnątrz i zewnątrz budynków. 

Pakowanie: 2 i 5 l kanister

Kolor: Bezbarwna ciesz

Charakterystyka / zalety:

 

  • Doskonałe właściwości czyszczące zarówno na gładkich, jak i porowatych powierzchniach
  • Dobra penetracja
  • Nie zawiera rozpuszczalników organicznych
  • Nie zawiera fosforanów
  • Nie pozostawia plam
  • Produkt nie jest traktowany jako biocyd w rozumieniu rozporządzenia 528/2012 WE
  • Spełnia wymagania rozporządzenia unijnego nr 648/2004 w sprawie detergentów

Baza chemiczna
Roztwór wodny zawierający niejonowe środki powierzchniowo czynne, krzemiany i składnik dyspergujący

Czas składowania
Materiał składowany w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, w odpowiednich warunkach najlepiej zużyć w przeciągu 24 miesięcy od daty produkcji.

Warunki składowania
Sikagard®-715 W należy przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, w pozycji pionowej, w suchych warunkach, w temperaturze od +5 °C do +25 °C, chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Gęstość
~1,01 kg/dm3 w temperaturze +20°C

Wartość pH
~11,5

Informacje o aplikacji:

Temperatura otoczenia: Minimum 5°C

Wydajność 10-13 m2 z litra

Nanieść pędzlem, gąbką lub natryskiem bezpośrednio na powierzchnię wymagającą czyszczenia.
Pozostawić Sikagard®-715 W na 5 do 10 minut, a następnie spłukać podłoże czystą wodą, aby usunąć zanieczyszczenia.
Aby całkowicie usunąć trwałe lub stare zanieczyszczenia lub pozostałości, w razie potrzeby powtórzyć procedurę czyszczenia.